Equipements et fourniture pour les industries bijoutiers (or et fantasie)
Equipment and supplies for the jewellery industry (precious and custom)
Equipos y suministros para las industrias joyera y bisutera

Cómo llegar
How to go
Comme aller

 

“Hispana de Maquinària té contractes  impulsats i subvencionats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19”.  

 

“Hispana de Maquinaria tiene contratos impulsados y subvencionados por el  Servei Públic d'Ocupació de Catalunya y financiada al 100% por el  Fondo Social Europeo como parte de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19”.  

 

"Hispana de Maquinaria has contracts promoted and subsidized by the Servei Públic d'Ocupació de Catalunya and 100% financed by the European Social Fund as part of the European Union to the COVID-19 pandemic" 

 

"Hispana de Maquinaria a des contrats promus et subventionnés par le Servei Públic d'Ocupació de Catalunya et financés à 100% par le Fonds social européen dans le cadre de l'Union européenne pour la pandémie de COVID-19"